Prostory galerie jsou  využívány   umělci  v  časových cyklech pro tvorbu a prezentaci svých děl.  Ke konci každého cyklu je v prostorách galerie  z vytvořených děl  uspořádána  výstava.  Prostory jsou po objednání  přístupné i  pro uměleckou tvorbu veřejnosti.

  Vlastní prostory galerie rekonstruovali a pro tento účel poskytli potomci rodiny Šimáčku a Trmalů , kteří od poloviny 19.století až dodnes  významně podporují umění v Čechách.  Jmenovitě   Dr. Jiří Trmal  a  Ing.Jaroslav Trmal.